Digital21 handler om næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.

Vi skal legge frem anbefalinger for regjeringen i september 2018 og vil gjennomføre dette som prosess der næringslivet involveres på flere måter.

Digital21 handler om næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. Vi skal legge frem anbefalinger for regjeringen i 2018.

Digital21 handler om næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. 

Vi skal legge frem anbefalinger for regjeringen i september 2018 og vil gjennomføre dette som prosess der næringslivet involveres på flere måter.

Om Digital21

Regjeringen har etablert Digital21 for å se på hvordan man kan styrke næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.

Digital21 skal gi strategiske råd og anbefalinger til regjeringen om hva offentlige myndigheter kan gjøre for at næringslivet kan lykkes med dette.

Det skal være en bred og samlet strategi på tvers av ulike næringer og kompetansemiljøer og vil dekke et bredt spekter av anbefalinger med både kort og lang tidshorisont som for eksempel kompetanseutvikling, prioritering av forskning og utvikling, infrastruktur og offentlig rammeverk.

Målet er å sette norsk næringsliv bedre i stand til å kunne møte utfordringer og utnytte muligheter som følger av økt digitalisering gjennom å utvikle og utnytte kompetanse og teknologi.


Les mandatet her (pdf)

Ekspertgrupper

Digital21 vil jobbe med å analysere hvilke faktorer som påvirker næringslivets evne til ​

•  å a utvikle ny teknologi og kompetanse og
•  ta i bruk ny teknologi og kompetanse

Dette påvirkes av mange faktorer innenfor viktige områder. På disse områdene har vi etablert seks ekspertgrupper:

1. Muliggjørende teknologier
2. FOUI
3. Kompetanse
4. Infrastruktur
5. Offentlig rammeverk
6. Sikkerhet

Vi vil høre næringslivets stemme.

Vi skal utarbeide forslag til en bred og samlet strategi på tvers av ulike næringer og kompetansemiljøer.

Du kan også laste opp ditt innspill som en fil.
✔ Takk for ditt innspill!
Beklager, noe gikk galt.

Digital21 landet rundt

For at Digital21 skal lykkes med sin oppgave er vi helt avhengig av å komme tett på næringslivet – og vi vil komme tett på næringslivet i hele landet. Vi trenger å høre næringslivets egne vurderinger, hva de er opptatt av, hvordan de ser på digitalisering og deres forslag til hva myndighetene kan gjøre bedre for å legge til rette.

Disse innspillmøtene er derfor en helt sentral del av arbeidet vårt og blir en helt sentral kilde til informasjon i Digital21s arbeid og de vil påvirke de anbefalinger vi vil legge frem for regjeringen.

I tillegg ønsker vi at innspillmøtene også kan fungere som en selvstendig arena der aktører fra ulike deler av næringslivet kan møte hverandre og få litt innblikk i problemstillinger som digitalisering reiser hos andre og med det få impulser med seg tilbake til egen virksomhet, både fra egen og andre bransjer.

Grenland
Ålesund
Bergen
Stavanger
Tromsø
Mo i Rana
Trondheim
Arendal/Kristiansand
Oslo
Raufoss

Arrangementer

2. mai 2018
2. mai 2018
Digital21 landet rundt @ Raufoss
Digital21 landet rundt @ Raufoss
Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC), Kortosvn.
Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC), Kortosvn.
Meld deg påLast ned presentasjonStay tuned
Jan 11, 2018
Jan 11, 2018
Digital21 landet rundt @ Grenland
Digital21 landet rundt @ Grenland
Herøya Industripark
Herøya Industripark
Meld deg påLast ned presentasjonStay tuned
Feb 21, 2018
Feb 21, 2018
Digital21 landet rundt @ Stavanger
Digital21 landet rundt @ Stavanger
Stavanger Næringsforening
Stavanger Næringsforening
Meld deg påLast ned presentasjonStay tuned
Jan 19, 2018
Jan 19, 2018
Digital21 landet rundt @ Ålesund
Digital21 landet rundt @ Ålesund
Ålesund kunnskapspark
Ålesund kunnskapspark
Meld deg påLast ned presentasjonStay tuned
Feb 27, 2018
Feb 27, 2018
Digital21 landet rundt @ Trondheim
Digital21 landet rundt @ Trondheim
Statoil Forskningssenter, Rotvoll
Statoil Forskningssenter, Rotvoll
Meld deg påLast ned presentasjonStay tuned
Mar 01, 2018
Mar 01, 2018
Digital21 landet rundt @ Oslo
Digital21 landet rundt @ Oslo
NHO Oslo og Akershus
NHO Oslo og Akershus
Meld deg påLast ned presentasjonStay tuned
Mar 20, 2018
Mar 20, 2018
Digital21 landet rundt @ Bergen
Digital21 landet rundt @ Bergen
Bergen Teknologioverføring AS
Bergen Teknologioverføring AS
Meld deg påLast ned presentasjonStay tuned
Feb 06, 2018
Feb 06, 2018
Digital21 landet rundt @ Tromsø
Digital21 landet rundt @ Tromsø
Norinnova
Norinnova
Meld deg påLast ned presentasjonStay tuned
Feb 07, 2018
Feb 07, 2018
Digital21 landet rundt @ Mo i Rana
Digital21 landet rundt @ Mo i Rana
Kunnskapsparken Helgeland
Kunnskapsparken Helgeland
Meld deg påLast ned presentasjonStay tuned
Feb 14, 2018
Feb 14, 2018
Digital21 landet rundt @ Arendal
Digital21 landet rundt @ Arendal
GCE Node
GCE Node
Meld deg påLast ned presentasjonStay tuned
Feb 14, 2018
Feb 14, 2018
Digital21 landet rundt @ Kristiansand
Digital21 landet rundt @ Kristiansand
GCE Node
GCE Node
Meld deg påLast ned presentasjonStay tuned

Styringsgruppen

Nærings- og fiskereidepartementet har utnevnt en styringsgruppe for Digital21.

Hilde Aspås
iKuben
Kjetil Staalesen
LO
Lise Randeberg
Tekna
Geir K. Engdah
Gründer
Hilde Wibe
Abelia
Arve Ulriksen
Mo Industripark AS
Morten Dæhlen
UiO
Heidi Austlid
IKT-Norge
Rune Foshaug
NHO
Toril Nag
Lyse Energi
Christoffer Hernæs
Skandiabanken
Silvija Seres
Polyteknisk forening
Morten Dalsmo
SINTEF Digital leder

Dette er sekretariatet

Sekretariatet skal gjennomføre strategiarbeidet sammen med styringsgruppen. Sekretariatet vil i hovedsak utgjøres av personell ved DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS. ​

Sekretariatsleder er Trond Moengen.